ทันตแพทย์

ทพ.บุญฤทธิ์ กาญจนาเวส
ทพ.รังสิ ถาวรังกูร
ทพญ.สุรัสวดี รัตนไฟฑูรย์ชัย
ทพญ.ปิยะวรรณ เตชะบุญธรรม
ทพ.ปริย แก้วประดับ
ทพญ.รุจริน ภณสรนันท์
ทพญ.เมตตา ไชยวงค์
ทพญ.ปรัชญา จรสัมฤทธิ์
ทพ.จิรวัฒน์ อรุณากูร
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

TESTIMONIAL

OUR REAL CUSTOMER

คนไข้บอกต่อ

ลูกค้าจริงของเรา

คุณเนาวรัตน์ ยุกตะนันท์

*ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

คุณปอย ตรีชฎา

*ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

คุณร่มฉัตร พัฒนศิริ

*ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

ดร.ผาณิต กันตามระ กับการทำฟันให้สวยงามที่PMDC

*ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

ศกรณ์ฉัฐ แจ้งเจนเวทย์ (คุณจิ๊บ)

*ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

หากคุณต้องการ
สร้างรอยยิ้มที่สวยงาม
PMDC ช่วยคุณได้

อ่านต่อ

CONTACT US

FREE CONSULTATION

ติดต่อเรา

ให้คำปรึกษาฟรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.